Usługi świadczone przez Kancelarię

Kancelaria zapewnia pomoc prawną w następujących dziedzinach prawa:

Prawo rodzinne

 • - sprawy o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa,
 • - podział majątku dorobkowego,
 • - prowadzenie spraw związanych z pochodzeniem dziecka,
 • - pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • - ustaleniem kontaktów z dziećmi,
 • - dochodzenie alimentów na dziecko oraz pomiędzy małżonkami,
 • - reprezentacja klientów przed sądami oraz w postępowaniu mediacyjnym,
 • - sporządzanie projektów planów wychowawczych,
 • - prowadzenie spraw o ubezwłasnowolnienie

Prawo cywilne

 • - sporządzanie umów cywilnoprawnych,
 • - sprawy o ochronę własności,
 • - odszkodowania za szkody majątkowe i osobowe, w tym od zakładów ubezpieczeń (wypadki komunikacyjne, szkody ma mieniu, błędy medyczne),
 • - odzyskiwanie należności,
 • - sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych,
 • - reprezentacja klientów przed sądami i komornikami

Prawo spadkowe

 • - doradztwo w sprawach spadkowych przy sporządzaniu testamentów,
 • - reprezentacja klientów w sprawach o zachowek,
 • - sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
 • - dział spadku,
 • - kary umowne,
 • - spis inwentarza
 •  

Prawo pracy

 • - sprawy o zapłatę wynagrodzenia,
 • - sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • - sprawy o przywrócenie do pracy,
 • - sprawy o uchylenie kary porządkowej,
 • - dochodzenie roszczeń w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę, a także rozwiązaniem umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia,
 • - mobbing

Prawo gospodarcze

 • - sprawy o zapłatę (ze stosunków pomiędzy przedsiębiorcami),
 • - sprawy związane z odpowiedzialnością członków zarządu za zobowiązania spółki,
 • - sprawy związane z odpowiedzialnością członków zarządu wobec spółki,
 • - uchylenie uchwał organów spółki,
 • - reprezentacja klientów w sprawach rejestrowych,
 • - reprezentacja klientów podczas negocjacji handlowych

Prawo karne

 • - obrona w sprawach karnych i o wykroczenia,
 • - reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniu karnym i w sprawach o wykroczenia,
 • - pomoc prawna na wszystkich etapach postępowania karnego - w postępowaniu przygotowawczym, sądowym we wszystkich instancjach oraz przed Sądem Najwyższym,
 • - obrona skazanych w postępowaniu karnym wykonawczym,
 • - reprezentacja klientów w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne oskarżenie, skazanie i aresztowanie

Kontakt

Adres

Kancelaria Adwokacka Adwokat
Katarzyna Grotkiewicz
ul. Graniczna 12, lok. 218
41-300 Dąbrowa Górnicza

tel. 600 957 560
kancelaria@adwokatgrotkiewicz.pl

 

Godziny otwarcia

Pon. - Pt.: 08:00 - 16:00